» La nuda vivo « estas metaforo
por la esenca reduktata humana ekzistado.
La nuda vivo opinias ankau
la multflankaj spertoj kaj valoroj
de la ciutaga nuda vivo.
Multaj popoloj vivis nude ilian tutan vivon
en pasintaj jarcentoj.
La hodiauaj naturistoj vivas conscie nude
Tio estas nuda praktiko sed ne nur nuda teorio

Hodiau ekzistas la vorto » nudaktiveco «
Tio estas komponita
el la du vortoj 'nuda' kaj 'nudeco'
Versajne estis konstruita
de Anita kaj Wolfgang Gramer el Berlino
Ili verkis libron » 1,2 Frei - das NacktAktivBuch «

1 2 3 nacktiv
esperante - » 1,2,libera - la Nudaktiflibro «

Naĝu en Elbo 

Ili prezentas ankau seminariojn kaj terapiojn
pro sperti la sanan kaj helpan efekton
de la komuna nudeco
La positivaj efikoj de la interilatoj
estas la plifortigo - reciproka toleremo kaj estimo


Naĝu en Elbo

Tre konata estas nuda bani - nuda nagi
sur la plago au sur la herbejo ce la lago
Oni povas enskribi vojagojn
Multaj homoj faras tion
proksimume jare 8 milionoj
Tiu grupo nomigas germane:
Freikörperkultur au FKK
esperante:
Liberkorpokulturo - au LKK

 Naĝu en Elbo

Ofte nude ludata estas sportludoj
volejbalo - volano - badmintono - boulglobo
Sed tio ja estis la unua paso

Estis interese - multaj jaroj
povis ludi nude nur sur specialaj lokoj
nome LKK-kampadejoj - LKK-tendumejoj
au sur LKK - kluboj

Vintra naĝado en Elbo


En lastaj jaroj pli ka pli eblis
nuda esti sur multaj lokoj
kuri - migri kaj bicikli ankau en grupoj
Ekzistas ec tutmonda nudbicikla tago

La traduko de Albert Jäger
Mi estas tutjara nudisto ekde 2000
Elkorajn salutojn de la rivero Elbo
Fotoj: Albert Jäger