Naturisme is een levenshouding waarbij de mens zichzelf als deel van de natuur ziet en herkent en zijn denken en handelen er op instelt dat hij zichzelf zoveel mogelijk in die natuur integreert. Daar hoort bij dat hij als naturist de natuur als habitat in stand en in ere houdt en probeert ze zo weinig mogelijk te storen en te vernielen, dat hij verstoringen en vernielingen tegengaat en waar mogelijk de natuur probeert te herstellen, en dat hij slechts datgene oogst (d.w.z. uit de natuur haalt) wat hij nodig heeft om te leven en wat weer kan aangroeien.

Het naturisme impliceert een leefwijze die bewust afstand neemt van de door de beschaving en de maatschappelijke normen en waarden opgelegde druk en dwang, en zich in tegenstelling daartoe op oorspronkelijke, natuurlijke waarden beroept.

Yawalapiti-kinderen in het Amazonegebied De geheel aan de natuur aangepaste manier van leven Water in plastic wegwerpflessen van autochtone volken, bijv. de Yawalipiti in het , was lange tijd voor naturisten voorbeeld voor hun eigen instelling. Deze voorbeeldfunctie is inmiddels verlorengegaan, omdat de meeste van deze indogene volken allang 'beschaafd' zijn geworden. Kijk maar eens hoe de Yawalipiti-kinderen op de foto rechts industrieel verwerkte en verpakte levensmiddelen en ook water in plastic wegwerpflessen naar hun dorp dragen. Zouden die flessen na gebruik in de Amazonerivier en later dus in zee landen? Of zouden de dorpen in het Amazonegbied op een recyclingsysteem zijn aangesloten …?

Selecteer artikel
Sitemap
Zoekterm invoeren