Strafrecht

In Duitsland hoor je, als het om het naakt-zijn in het openbaar gaat, vaak de begrippen 'exhibitionisme' en 'schennis van de goede zeden'. Dit zijn allebei strafbare feiten die dus in het

  • 'Strafgesetzbuch' (Wetboek van Strafrecht)

worden behandeld.

'Ordnungsrecht' (recht via regelgeving)

Doel van de regelgeving is, het voor de mensen in Duitsland mogelijk te maken, geordend met elkaar om te gaan. Tot deze regelgeving behoren

  • (plaatselijke) regels en wetten waarmee de openbare orde gegarandeerd moet worden
  • (plaatselijke) regels en wetten voor het gebruik van algemene bronnen (bijv. de bosbouwwetgevingen van de diverse deelstaten)
  • het 'Ordnungswidrigkeitegesetz', afgekort 'OWiG' (wet administratieve overtredingen)

Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht is een onderdeel van het civielrecht en wordt geregeld in het

  • 'Bürgerliches Gesetzbuch', afgekort 'BGB' (Burgerlijk Wetboek)
Selecteer artikel
Sitemap
Zoekterm invoeren