Startpagina nl20a  en20a  d20a  f20a  eo20a

Na de eerste jaren van de 20e eeuw ontwikkelde de naaktcultuur zich snel. Er werden steeds meer verenigingen opgericht die verspreid over heel Duitsland de naturistische benadering tot praktijk lieten worden. De naam Adolf Koch staat vanwege diens "Institut für Freikörperkultur" voor de door hem opgerichte "Körperkulturschule Adolf Koch", waarin hij onderwees in de theorie en de praktijk van het blote sporten en bijv. ook het bloot dansen. Er ontstonden verdeeld over heel Duitsland in totaal 11 van dergelijke „lichaamscultuurscholen”.

In het kader van de "reformpedagogiek", die een antwoord was op de vastgeroeste onderwijsstructuren van het Victoriaanse en het Wilhelmijnse tijdperk, ontstonden in Duitsland en Engeland scholen waarin het lesprogramma o.m. bloot sporten omvatte en voor een deel ook naturistische vrijetijdsactiviteiten werden ondersteund.

In Nederland profileerde het naturisme zich pas in de jaren '30. Naakt onderwijs was hier niet aan de orde. De Nederlandse naturist zocht in zijn vrije tijd de natuur op om te sporten, te zwemmen of in de zon te liggen. Wel kocht men uiteindelijk terreinen aan voor dagrecreatie en kamperen. Op die manier ontstond de eerste Nederlandse naturistenvereniging, het ook nu nog bestaande "Zon en Leven".

Het naturisme kon WO II en de eerste jaren erna enigszins actief, maar beperkt, overleven, om uiteindelijk vanaf ca. 1970 in vrijwel de hele Westerse wereld en ook in een aantal landen van het Oostblok uit te groeien tot een massabeweging die zich niet alleen uitte in bloot zwemmen, maar ook in talloze andere blote activiteiten.

Zowel in Nederland als in een groot aantal andere Europese landen was er aanvankelijk een grote toestroom naar de naturistenverenigingen, maar deze toestroom zwakte uiteindelijk af door de concurrentie van de talrijke “vrije” stranden langs meren en rivieren, waar bloot zwemmen en zonnen werd getolereerd en vaak officieel werd toegestaan. Het probleem van het gebrek aan nieuwe, jongere leden, dat tegenwoordig veruit de meeste verenigingen voor vrijetijdsbesteding in welke vorm dan ook treft, speelt ook bij de naturistenverenigingen.