De NGU’s hebben gratis toegang tot de fotogalerijen die op de diverse websites van natury worden aangeboden. Dit toegangsrecht is net zolang geldig als het door de beheerder van de website in stand wordt gehouden. De beheerder van de website kan de fotogalerij te allen tijde zonder opgaaf van redenen van de site verwijderen. Wie als NGU is geregistreerd, heeft er geen enkel recht op dat enige dienst van welke aard dan ook wordt aangeboden.

ls je als NGU geregistreerd bent, ben je verplicht, je toegangsgegevens veilig te bewaren en niet voor derden toegankelijk te maken.

Wie als NGU is geregistreerd, is verplicht de foto’s en video’s in de fotogalerij uitsluitend voor zich zelf persoonlijk te gebruiken. Het is met name verboden, de foto’s en video’s voor derden toegankelijk te maken of in welke vorm dan ook elders te publiceren.

 

Ik accepteer het

 

Privacyverklaring: De geregistreerde gegevens worden uitsluitend aangewend om uw inloggen op de fotogalerij te controleren en zullen nooit of te nimmer voor andere doelen worden gebruikt. De gegevens worden uitsluitend binnen onze servers opgeslagen. Het doorgeven ervan aan derden is uitgesloten.