DE EN FR NL
Zur Index-Seite
A splendid mushroom beside the way[de]Ein Prachtpilz am Wegesrand.[fr]Un champignon splendide au bord du chemin.[nl]Schoonheid vlak langs de weg